Hangete korraldamine

Viime läbi hangete korraldamise protsessi kõikides ülakirjeldatud teenuste ja asjade ostmiseks.

Teenus sisaldab muuhulgas järgnevate tegevuste läbiviimist:

-          olemasoleva hanke aluseks oleva dokumentatsiooni analüüs ja ettepaneku tegemine hankemenetluse läbiviimise (sh hankemenetluse liigi) ja tehniliste küsimuste osas;

-          valmistame ette hankedokumendid (sh tehnilise kirjelduse, lepingu jm);

-          valmistame ette ja esitame riigihangete registrisse vajalikud teated ja aruanded;

-          väljastame hankedokumendid ja vastame hankemenetluse käigus tekkivatele selgitustaotlustele;

-          võtame vastu, registreerime ja avame pakkumused, kvalifitseerime pakkujad, kontrollime pakkumuste vastavust ja võrdleme pakkumusi, selgitame välja eduka pakkumuse ning vormistame vastavad teated ning dokumendid.

Konsultatsioonid

Konsultatsiooni käigus nõustab RKAS klienti lühiajaliselt tekkivates küsimustes kõikides meie tegevusvaldkondades.