e-hooldusraamat


Veebipõhise e-hooldusraamatu abil on infot hoone kohta hõlbus töödelda ja kasutada, sest detailne teave on interneti kaudu omanikele ja üürnikele kergesti kättesaadav.

Veebipõhine hooldusraamat tõhustab oluliselt kinnisvarahaldurite tööd ja aitab seeläbi säästa kinnisvaraomanike raha.e-hooldusraamatust on kasu pea kõikidele kinnisvaraga tegelevatele osapooltele

Omanik
Kinnisvaraomanikud saavad ülevaate oma õigustest ja kohustustest, omandi seisukorrast ja võimaluse pidevalt kontrollida haldaja ning hooldaja tehtavaid töid.

Kinnisvara kasutaja
Kinnisvara kasutajad saavad enda valdusse aegasäästva töövahendi, mille abil on haldurile võimalik teatada hoone kasutamisel tekkinud probleemidest.

Haldur
Kinnisvarahaldurile on e-hooldusraamat igapäevane tööriist, mis koondab vajaliku info (hoone pass, lepingud, eelarved) ja võimaldab seda analüüsida näiteks hoone, seadme, üürniku või kululiigi kaupa. e-hooldusraamat võimaldab sisestada arvestite näitusid, tellida vajalikke töid ja jälgida nende täitmist.

Logi sisse

» Logi sisse