Otsime oma meeskonda Tallinnas

HOONETE TURVALISUSE PROJEKTIJUHTI

kelle põhilisteks tööülesanneteks on:

Tagada Riigi Kinnisvara AS-i hoonetele turvalisusealane kompetents kogu hoone elukaare jooksul, välja töötada ja rakendada optimaalseid hoonete turvalisuse lahendusi ning nõustada riigiasutusi hoonete turvalisuse aspektides. Sealhulgas:
 • Hoonete turvalisuse tehniliste nõuete välja töötamine;
 • Hoonete turvalisuse alaste projektide juhtimine ning osalemine projektimeeskondades;
 • Koostöös ehitise kasutajaga vajaduste väljaselgitamine, ideede leidmine, võrdlemine ja/või analüüs;
 • Riigihangete korraldamine (sh. lähteülesande ja hankedokumentide koostamine, koostöös hankeosakonnaga riigihangete menetluse läbiviimine, võimalike lepingu käigus tekkinud probleemide menetlemine ja lahendamine, hankelepingute ettevalmistamine, hanke tulemusena sõlmitud lepingute järelevalve);
 • Kogu protsessi dokumenteerimine ja aruandlus lähtuvalt ettevõttes ja konkreetse projekti raames kehtestatud reeglitele ja seadusandlusele.
Edukal kandidaadil on:
 • Tehniline kõrgharidus;
 • Töökogemus hoonete turvalisuse valdkonnas;
 • Riigisaladuse loa olemasolu või selle taotlemise võimalikkus.

Lisaks ootame kandidaadilt head analüüsivõimet, suhtlemis- ja läbirääkimisoskust, loovat mõtlemist ning oskust töötada nii iseseisvalt kui koos meeskonnaga.

Omalt poolt pakume:
 • Motiveerivat ja väljakutseid pakkuvat tööd arenevas ettevõttes;
 • Professionaalset ja toetavat meeskonda;
 • Kaasaegseid töötingimusi meeldivas töökeskkonnas;
 • Võimalusi erialasteks täiendkoolitusteks.
Kandidaatidel esitada oma CV tähtajaga 08.03.2015.a.  e-kiri aadressil personal.cv@rkas.ee  märgusõnaga “Hoonete turvalisuse projektijuht“.  kandideerida saab ka läbi CV Online  portaali ning Riigi Kinnisvara AS  kodulehe www.rkas.ee kaudu.