Selgusid Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise rahvusvahelise ideekonkursi võidutööde autorid

Täna selgusid Kultuuriministeeriumis Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise rahvusvahelise ideekonkursi võidutööde autorid. Ideekonkursile laekus tähtajaks 15 lahendust, millest erikomisjon kvalifitseeris 14. Konkursi tingimustele vastanud tööde hulgast valis põhikomisjon välja 10 parimat tööd ning kinnitas nende paremusjärjestuse.

Parimaks tunnistatud võistlustöö märgusõnaga "Kolm õuna", mille autoriteks Ivar Lubjak ja Sverre Laanjärv, kes pälvisid esimese preemia summas 385 000 Eesti krooni.

Loe edasi

Riigi Kinnisvara AS was announced the winner of the idea contest for the volume planning for the Patarei and Lennusadam area

On 23 October 2007, the authors of the winning entries to the international design contest for the volumetric planning of the Patarei and Lennusadam Port area were announced at the Ministry of Culture. By the deadline, 15 designs had been received during the course of the design contest, of which 14 were qualified by a special committee. From the entries complying with the terms and conditions of the contest, the main committee selected the 10 best and confirmed their ranking .

The winner was the entry entitled “Kolm õuna” by Ivar Lubjak and Sverre Laanjärv, who received the first prize in the amount of EEK 385 000.

Loe edasi

Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise rahvusvahelise ideekonkursi võitjate väljakuulutamine

Teisipäeval 23. oktoobril kell 12.00 tehakse Kultuuriministeeriumis teatavaks Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise rahvusvahelise ideekonkursi võitjad.

Ideekonkursile laekus tähtajaks 15 lahendust, millest erikomisjon kvalifitseeris 14. Konkursi tingimustele vastanud tööde hulgast valis žürii välja 10 parimat tööd ning kinnitas nende paremusjärjestuse.

Konkursi võitis ideelahendus märgusõnaga "Kolm õuna", järgnesid tööd "Põhi", "Kompass", "Icon" ja "Vermona".

Riigi Kinnisvara AS kuulutab Tallinnas asuva Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise ideekonkursi võitja välja 23. oktoobril

Rahvusvahelisele ideekonkursile laekus tähtajaks 15 lahendust, millest erikomisjon kvalifitseeris 14.

Teisipäeval toimunud ideekonkursi koosolekul valis žürii teise vooru jõudnud tööde hulgast välja kümme paremat lahendust ning kinnitasid nende paremusjärjestuse.

Paremusjärjekorras 10 paremat tööd, sealhulgas auhinnatavad tööd, kuulutatakse välja peale ideekonkursi komisjoni lõpp-protokolli kinnitamist ja züriipoolsete ettepanekute tegemist 23. oktoobril.

Riigi Kinnisvara AS will announce the winner of the idea contest for the volume planning for the Patarei and Lennusadam area, located in Tallinn, on 23 October

By the deadline we had received 15 solutions to our international idea competition, of which 14 ideas were qualified by the special committee.

At the idea competition meeting, which took place on Tuesday, the jury chose the 10 best solutions from among those ideas that made it to the second round and ranked them in order.

The 10 best works ranked in order, including awarded works, will be announced after the committee’s acknowledgement of the final protocol and after proposals made by the jury on 23 October.

Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise ideekonkurss

Riigi Kinnisvara AS koostöös Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Eesti Arhitektide Liiduga on välja kuulutanud Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise ideekonkurssi.

Ideekonkursil käsitletav ala asub Tallinna ranna-alal, Patarei kaitsekasarmu ja Vesilennuki angaaride territooriumil ja ümbruses. Võistlusala moodustub kruntidest: Küti 17; Küti 15a; Kalaranna 2 ja Kalaranna 2a. Ideekonkursiga planeeritav võimalik uushoonestusala on 4,0 ha, võistlusala kokku ca 14 ha ning funktsionaalselt seotud uurimisala ca 50 ha.

Loe edasi

Design contest for volumetric planning of the Patarei and the Lennusadam Port area

State Real Estate Ltd. in cooperation with the Ministry of Justice, the Ministry of Culture and the Union of Estonian Architects has announced a design contest for volumetric planning of the Patarei and the Lennusadam Port area.

The area dealt at the design contest is situated on the Tallinn coastal area, on the territory and in the surroundings of the Patarei Sea Fortress and the water craft hangars. Contest area is made up of plots: Küti 17; Küti 15a; Kalaranna 2 and Kalaranna 2a. Possible new building development area planned with the design contest is 4,0 ha; total contest area approximately 14 ha and functionally connected study area approximately 50 ha.

Loe edasi