Enampakkumine on lõppenud.

ARHIIV:


Riigi Kinnisvara AS müüb avaliku kirjaliku enampakkumise teel Tallinn, Pärnu mnt 11 alghinnaga viisteist miljonit kolmsada kolmkümmend tuhat (15 330 000) Eesti krooni. 

Aadress:                                  Pärnu mnt 11, Tallinn

Kinnistu nr:                             443001

Katastriüksuse tunnus:          78401:102:0270

Sihtotstarve:                            riigikaitsemaa 100%

Kinnistu pindala:                     1400 m2

Asjaõiguslikud koormatised:   puuduvad

Võlaõiguslikud koormatised:  puuduvad

Viiekordne asutushoone, mis on rekonstrueeritud 2002. aastal politsei tegevuseks sobivaks hooneks. Hoone keldrikorrusel asub saun koos riietusruumiga ja dokumendihoidla. Hoone esimesel korrusel asuvad kinnipidamisruumid, mis tõttu hoone kogu ulatuses bürooruumidena kasutusele võtmiseks on vajalik teha investeeringuid. Hoones on sundventilatsioon (jahutus puudub). Hoovis on ala ligikaudse suurusega 560 m2.

Avaliku kirjaliku enampakkumise müügitingimused: (lae alla .pdf fail)

Avaldus müüdava vara ostmiseks (vorm) (lae alla .pdf fail)

Garantiikirja vorm (lae alla .pdf fail)

Koondpakkumuse vorm (Pärnu mnt 11, Vikerlase 14, Kentmanni 13)
(lae alla .pdf fail)

Pakkumused tuleb esitada Riigi Kinnisvara AS-ile aadressil
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, 10 korrus.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.05.2010.a. kell 13.00.

Pakkumused peavad olema suletud kinnisesse ümbrikku ja varustatud märgusõnaga „Pakkumus kinnistu aadress“.
Pakkumused peavad olema jõus vähemalt kuni 12.07.2010.a.

Lisainfot enampakkumise kohta saab Riigi Kinnisvara AS projektijuhilt Ülari Mõttuselt tel 606 3473, 515 7933, e-post:
ulari.mottus@rkas.ee